2G- och 3G-näten stängs ner

Det enda vi med säkerhet kan säga om all teknik är att den någon gång i framtiden kommer att bli omodern. Vi har nu kommit till den punkt där andra och tredje generationens mobilnät har börjat avvecklas. Men vad får det egentligen för följder?

För dig som privatperson så kommer det troligtvis inte märkas speciellt mycket. Du kanske har någon äldre produkt som använder sig av 3G-teknik som kommer att sluta fungera. Det kan till exempel vara ett larm eller en robotgräsklippare. När det gäller telefoni så är det troligen inga problem. Alla abonnemang stödjer idag minst 4G och om du inte har en riktigt gammal klenod som telefon så har den nästan garanterat stöd för den nyare 4G-tekniken.

2G- och 3G-näten stängs ner

Något motsägelsefullt kanske, så kommer 3G-nätet att fasas ut innan 2G-nätet. Om vi tittar på den information som finns tillgänglig idag från operatörerna och post- och telestyrelsen så kan vi anta att 2G-nätet kommer att släckas ner någon gång kring årsskiftet 2025-2026. Dagens licenser gäller nämligen till och med 2025. Det beror också på att det är betydligt vanligare med 2G-teknik i uppkopplade prylar.

3G-nätet var revolutionerade när det introducerades och det öppnade helt nya möjligheter. Hastigheten möjliggjorde för första gången videosamtal och det ses av många som födelsen för den moderna mobiltelefonin. Men nu sjunger tekniken på sista versen och i många länder är 3G-näten redan nedsläckta, så är det är en tydlig trend vi ser i världen. Denna en gång toppmoderna teknik fasas ut och ersätts av de nyare 4G- och 5G-näten.

3G-nätet har faktiskt redan börjat att släckas ner i delar av landet. Operatörerna stänger först och främst ner 3G-nätet på de platser där det finns väldigt bra 4G-täckning (eller 2G-täckning). Där klarar man sig helt enkelt utan 3G.

Varför stängs 2G och 3G ner?

Vi har helt enkelt kommit till den punkt då det är dags för ett teknikskifte. Näten har inte alls den kapacitet som krävs för framtidens behov. Man spår att IoT (Internet of Things) kommer att kräva allt mer kapacitet och med väldigt många enheter anslutna så blottläggs verkligen de äldre nätens brister.

Men i slutändan handlar det som vanligt om pengar. Det blir helt enkelt för dyrt att underhålla ett nät som allt färre människor använder. Dagens tjänster kräver högre överföringshastigheter vilket gör att användningsområdet ständigt blir mindre för dessa nät. Dessutom kan frekvensområdet återanvändas till något annat, så en av anledningarna till att nätet avvecklas är helt enkelt utrymmesskäl.

Tekniken som finns i 2G- och 3G-näten har inte utvecklats på många år vilket gör att den snabbt har blivit omodern. Det börjar bli både svårt och dyrt att få tag på reservdelar, och operatörerna föredrar att lägga sina investeringsmedel på sina nya och betydligt mer moderna nät av fullt förståeliga anledningar.

Ska jag vara orolig för täckningen?

Om du ofta ser att det står “3G” på din telefon idag så kan det finnas en liten anledning till oro. Operatörerna har dock lovat att täckningen inte ska bli sämre när de släcker ner 3G-nätet. Moderniseringar i 4G-nätet, nya basstationer och effektivare placering av befintliga basstationer ska göra att täckningen blir minst lika bra som den är idag.

Om du bor i en storstad eller större samhälle så behöver du sannolikt inte tänka så mycket på just mobiltäckningen. Förmodligen använder du redan idag nästan uteslutande 4G (och kanske till och med 5G). De som drabbas är oftast de som bor på lite mer ödsliga platser långt ute på landet eller långt upp i Norrland.

De största problemen kommer troligtvis uppstå med olika typer av uppkopplade prylar som har några år på nacken. Man pratar ofta om robotgräsklippare, övervakningskameror, inbrottslarm, olika typer av värmesystem, trygghetslarm, elmätare och liknande. När både 2G- och 3G-nätet är nedsläckt så kommer alla dessa system som bygger på den tekniken att sluta fungera. I vissa fall går givetvis prylarna att uppgradera genom att byta ut vissa komponenter, men i andra fall så måste hela utrustningen bytas ut, vilket kan bli både krånglig och kostsamt.

Vanliga frågor om nedsläckningen av 2G- och 3G-näten

När släcks 2G & 3G-nätet ner?

Det är svårt att säga exakt, men det kommer att ske gradvis under de kommande åren. Vissa operatörer har presenterat sina tidsplaner medan andra är lite mer “svävande” kring hur nedsläckningen ska gå till. De flesta tidsplanerna pekar på att näten är stängda 2025-2026.

Vad ska jag tänka på inför nedsläckningen?

De flesta av oss behöver inte tänka så himla mycket, då påverkan på oss kommer att vara väldigt marginell. Det du kan tänka på att inte köpa begagnade uppkopplade prylar som bygger på gammal teknik (2G eller 3G), eftersom de kommer att bli värdelösa inom några år.

När släcks 4G-nätet ner?

Det är omöjligt att säga i dagsläget. De nät som vi nu släcker ner lanserades 1991 (2G) och 2006 (3G). Det innebär att om de släcks ner 2025 så har de haft en livslängd på 24 respektive 19 år. Man tror att 6G kommer att introduceras omkring 2030 så åtminstone fram tills dess kan du nog lita på att 4G-nätet finns kvar.

Vilka risker finns med nedstängningen av näten?

Framför allt handlar det om olika viktiga system som man måste säkerställa att de kommer att fungera även efter skiftet. Ett tydligt exempel är de trygghetslarm som används inom äldreomsorgen. Här har många kommuner ett stort arbete att göra med att uppgradera och framtidssäkra sina verksamhetssystem.

Sammanfattning

Samtliga operatörer har meddelat att de har inlett nedsläckningen av sina 3G-nät och att 2G-nätet står närmast på tur därefter. När det gäller mobiltelefonin så kommer detta högst sannolikt inte att märkas speciellt mycket. 4G-nätet är idag så pass bra utbyggt och den svenska telefonparken är relativt modern.