Täckning i Tres nät 2024

Man kan säga att Tre:s nät är tvådelat. I södra Sverige är Tre riktigt bra, ett av de allra bästa faktiskt. Men om du bor, eller ofta rör dig, norr om Gävle, så är täckningen väldigt begränsad. Om man bara ser till röstsamtal så har Tre:s nät, enligt egen uppgift, en täckning som når 98,9 procent av Sveriges befolkning.

I stora delar av landet så delar Tre 3G-nät med operatören Telenor, vilket innebär att täckningen är densamma. I storstäderna samt i Lund och Karlskrona har dock Tre ett eget 3G-nät.

Vilka operatörer finns i Tre:s nät?

Vilka operatörer finns i Tre:s nät?

Förutom Tre så finns här även den älskade och populära lågprisoperatören Hallon (som för övrigt ägs av Tre själva) och utmanaren Chilimobil som har ett riktigt attraktivt erbjudande för alla storsurfare.

Tre:s nät är bra i södra Sverige

Tre har valt att satsa hårt på södra Sverige och där har de lyckats väldigt bra. Det är trots allt här som majoriteten av befolkningen bor. Du måste dock vara medveten om att du inte bör välja en operatör som verkar i Tre:s nät om du bor i norra Sverige. Där är täckningen nämligen inte alls så bra som övriga nät. Längs E4:an och i städerna funkar det dock både att ringa och att surfa.

I Umlauts oberoende kvalitetstest (Mobile network benchmark 2020) av mobilnäten i Sverige så hamnar Tre på fjärde och sista plats. Det beror främst på att Tre:s nät inte kan erbjuda samma täckning som övriga operatörer på landsbygden i norra Sverige. Om man granska testresultatet lite närmare så ser man att när det gäller datatrafik i städer så är Tre:s nät faktiskt bättre än både Tele2 och Telenor. Detsamma gäller nedladdningshastighet både i mindre städer (towns) och längs våra vägar. Där är det bara Telias nät som överträffar hastigheten du kan uppnå hos Tre.

När ska du välja Tre?

Tre:s nät är ett bra val för dig som bor i söder om Gävle och som sällan eller aldrig reser norrut i Sverige. Bor du i någon av våra storstadsregioner så bör du absolut inte välja bort Tre:s nät av täckningsskäl, då deras nät funkar utmärkt i hela södra delen av vårt avlånga land. Dessutom är hastigheten i 4G-nätet på många platser högre än i Tele2 och Telenors mobilnät.

Tre:s nät har täckning i städerna även långt norrut i landet, så om du söker efter exempelvis ett mobilt bredband som du ska använda primärt i din bostad så behöver du inte utesluta abonnemang som verkar i Tre:s nät. Det viktiga i sammanhanget är att du testar på förhand så att det verkligen fungerar där du bor. Tre:s nät har rykte om sig att inte fungera alls i norra Sverige, men det är viktigt att komma ihåg att det främst gäller utanför städerna.

Tre hyr ut sitt nät

Som vi tidigare nämnt så finns det fler aktörer i Tre:s nät än bara Tre. Tre hyr nämligen ut kapacitet till operatörerna Hallon och Chilimobil.

Tre:s egna abonnemang är ett bra val för dig som vill ha ett abonnemang med lite mer kringtjänster. Tre har ju också ett nationellt butiksnät dit du kan vända dig om du behöver hjälp med något som har med din telefon eller ditt abonnemang att göra. Givetvis har de även en kundtjänst som du kan ringa till.

I Tre-nätet huserar även Hallon som är en av de populäraste lågprisaktörerna på den svenska marknaden. De erbjuder riktigt billiga abonnemang för dig som verkligen vill betala så lite som möjligt för din telefoni. Sedan en tid tillbaka erbjuder Hallon även abonnemang för företag. Hallon ägs av Tre själva och är deras satsning för att komma åt de kunder som rör sig i lågprissegmentet.

I nätet finns också Chilimobil som erbjuder Sveriges kanske billigaste abonnemang med obegränsad surf. I skrivande stund kostar deras abonnemang med fri surf 349 kr i månaden, vilket får anses vara ett riktigt bra pris för den som är i behov av riktigt mycket surf. Chilimobil är relativt nya på den svenska marknaden, men har funnits länge i Norge och har lång erfarenhet av att erbjuda mobilabonnemang till privatkonsumenter.

5G i Tre-nätet

Tre köpte nyligen en licens i den svenska 5G-auktionen genom sitt nätbolag Hi3G Access AB, vilket innebär att de nu har alla möjligheter att bygga ut “riktig 5G”. Men redan i november 2020 lanserade Tre som första svenska operatör sitt 5G-nät i Stockholm.

Förutom i Stockholm kan du redan idag används Tre:s 5G-nät i Uppsala, Västerås, Helsingborg, Lund och Malmö. I skrivande stund når Tre:s 5G-nät ca 16 procent av Sveriges befolkning med sina drygt 400 5G-master. Utbyggnaden sker kontinuerligt och täckningen ökar i ganska snabb takt.

Tre har som långsiktig målsättning att ha ett av Sveriges bästa 5G-nät när utbyggnaden är klar. Precis som när det gäller alla andra operatörer så ligger det några år framåt i tiden innan 5G kan erbjudas på bred front utanför våra stora städer.

För att kunna njuta av det extremt snabba nya 5G-nätet så måste du ha en telefon med stöd för den nya tekniken. Exempel på lurar som kan hantera den nya tekniken är iPhone 12 och Samsungs Galaxy S21-serien. Du måste även har ett abonnemang där 5G ingår, något som i princip samtliga operatörer erbjuder idag.

Problem med täckningen?

Problem med täckningen?

Ibland får vi problem med täckningen och då är det väldigt lätt att direkt skylla på nätet. Men sanningen är den att det även finns andra bovar i dramat…

 1. Täta byggnader
  Dagens byggtekniker med “täta hus” är faktiskt inte speciellt bra för mobiltäckningen inomhus. Väggarna hindrar helt enkelt radiovågorna från mobilmasterna att ta sig fram.
 2. Din egen telefon
  Det kan faktiskt variera en hel del på hur bra din telefon är på att ta emot signalerna. Det är därför det ibland kan vara så att din kompis kan ringa och surfa med inte du, trots att ni har likadana abonnemang.
 3. Belastningen på nätet
  Om väldigt många är “uppkopplade” mot samma mobilmast så måste kapaciteten delas mellan alla dessa användare. Det påverkar hastigheten och gör att du upplever sämre täckning.
 4. Terrängen där du befinner dig
  Om terrängen är kuperad är det generellt sett svårare för radiovågorna att hitta fram till din telefon. Även tät skog kan försämra täckningen. Ofta kan det hjälpa att flytta sig några meter eller leta upp en högre belägen plats för att täckningen ska komma tillbaka.

VoLTE och Wifi-samtal

I Tre:s nät finns givetvis stöd för Wifi-samtal eller voWifi som det också kallas. Det innebär att samtalen automatiskt använder sig av ett tillgängliga wifi-nätverk när den “vanliga” täckningen blir för dålig. Detta är ett otroligt effektivt sätt att förbättra täckningen inomhus eftersom nästan varje hem och arbetsplats idag har ett bra trådlöst nätverk. Var noga med att kontrollera din telefons inställningar så att wifi-samtal är aktiverade.

VoLTE är en teknik som möjliggör samtal via 4G-nätet (som också kallas för LTE). Det innebär, enkelt förklarat, att du kan ringa samtal via datanätet om den vanliga samtalstäckningen är för dålig. Även VoLTE behöver du ofta aktivera i din telefons inställningar för att du ska kunna använda tekniken.

Det kostar inget extra att använda varken Wifi-samtal eller VoLTE.

Täckningskartor

När du tittar på en täckningskarta över Tre:s nät så ser du tydligt att täckningen i princip är begränsad till södra Sverige. Via täckningskartan kan du smidigt söka på en ort eller adress och direkt se hur täckningen är på just den platsen.Vi vill dock höja ett varningens finger för att lita alltför blint på täckningskartan. Täckningen som visas bygger på olika typer av beräkningar, så du ska mest se det som en kvalificerad fingervisning.

Täckningen på en täckningskarta är uppdelad i “bastäckning”, “god täckning” och “mycket god täckning”. På de platser där det endast finns bastäckning får du räkna med att du måste gå utomhus för att kunna ringa. Med lite tur så funkar det även att surfa. Om täckningen anges som god så funkar det bra att både ringa och surfa även inomhus, men kanske måste du ställa dig nära ett fönster för att få det att funka optimalt. Den bästa täckningen är det på de platser där täckningen anges som “mycket god”. Där kan du utan problem ringa och surfa både utomhus och inomhus. Tänk dock på att byggnadens egenskaper (till exempel tjocka betongväggar) kan göra att täckningen trots allt inte blir speciellt bra inomhus.

På täckningskartan kan du enkelt välja om du vill se täckningen i Tre:s nät för 3G, 4G, 5G eller alla på en gång.

Täckningskartor för Tres nät:

Rapportera brister i täckningen

Det är alltid bra att rapportera till nätägaren när du är på platser där det inte finns någon täckning. Det hjälper dem att prioritera när nästa steg i utbyggnaden av nätet ska planeras och genomföras. Ring helt enkelt till kundtjänst och ge så mycket information du kan om platsen du befann dig på och om det var data- eller samtalstäckning som saknades.

Om Tre

Tre grundades år 2000 och fick sitt stora genombrott då 3G-tekniken kom till Sverige 2003. Bolaget ägs gemensamt av det svenska investmentbolaget Investor (familjen Wallenberg) och det Hongkong-baserade bolaget CK Hutchinson Holding Limited. Sedan många år är de en etablerade nätägare i Sverige och en av de fyra giganterna på marknaden.

Operatörer i Tres nät

Läs mer om operatörerna i Tres nät hos Billigaste-fastpris som gått igenom de samt hitta erbjudanden:

Vanliga frågor om Tre:s nät

Vanliga frågor om Tre:s nät

Har verkligen 3 ingen täckning i norra Sverige?

Man brukar lite slarvigt säga att de inte har någon täckning ovanför Gävle, men det är så klart en sanning med modifikation. Längs de stora vägarna och i städerna finns det faktiskt helt OK täckning. Problemen uppstår när du ger dig ut på den riktiga landsbygden, för där är det i mångt och mycket helt vitt på Tre:s

täckningskarta över norra Sverige. Enligt uppgift från tre har de dock samtalstäckning som når nästan 99 procent av landets befolkning.

Hur kan Hallon vara så mycket billigare än Tre?

Trots att de båda operatörerna använder sig av samma nät så är de stor skillnad på dem. Hallon har skalat bort alla stora kostnadsposter som kundtjänst via telefon, butiker och liknande. Allt från tecknande av abonnemang till kundtjänst sker helt digitalt, vilket innebär att de kan erbjuda sina abonnemang så mycket billigare.

Hjälper Wifi-samtal om jag har dålig täckning?

Ja, det är precis det som är syftet med wifi-täckning. Om du har tillgång till internet via ett wifi-nätverk så kommer din telefon att automatiskt koppla upp sig mot det. Då kan du ringa precis som vanligt trots att du egentligen befinner dig på en plats där det saknas mobiltäckning. Tänk dock på att du måste aktivera wifi-samtal i inställningar på din telefon.

Sammanfattning

För den allra största delen av befolkningen så är Tre:s nät ett bra alternativ. Dock är det viktigt att förstå att täckningen norr om Gävle/Falun är begränsad så fort du rör dig utanför städerna eller de stora vägarna. Tres nät i södra Sverige håller mycket bra kvalitet och är i många fall toppresterande när det gäller exempelvis surfhastighet.

I Tre:s nät finns det två riktigt intressanta alternativ. Dels Hallon som är en riktig lågprisutmanare både på privatmarknaden och när det gäller abonnemang för företag. De har seglat upp som en favorit hos användare som främst är på jakt efter ett riktigt lågt pris. Den andra uppstickaren är Chilimobil som riktar sig till de användare som vill ha riktigt mycket surf till rimliga priser. De erbjuder exempelvis ett abonnemang där surfmängden är helt obegränsad.

Tre är i allra högsta grad en nätägare att räkna med i framtiden. De har en 5G-licens och deras utbyggnad av nästa generations mobilnät pågår i rask takt. I många städer finns redan bra 5G-täckning, men långsiktigt utlovar Tre ett av Sveriges allra bästa 5G-nät.

Tre har tyvärr fått lite dåligt rykte för sin täckning, som till viss del är lite missvisande. Visst finns det operatörer som erbjuder bättre täckning i norra Svealand och Norrland, men för en stor majoritet av befolkningen så funkar det alldeles utmärkt att använda sig av en operatör som erbjuder sina tjänster via Tre:s nät.